James Watson (1964) vs Jamie Brotheridge (1523)
1192448
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.04.18"] [Round "1"] [White "James Watson"] [Black "Jamie Brotheridge"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1964"] [BlackElo "1523"] [ECO "E61"] [Opening "King's Indian: 3.Nc3 d6"] 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d6 4.e4 Bg7 5.Be2 O-O 6.Nf3 Nc6 7.O-O e5 8.d5 Ne7 9.b4 a6 10.c5 Ne8 11.a4 Bg4 12.Nd2 Bxe2 13.Qxe2 f5 14.f3 f4 15.Ba3 b6 16.Rfc1 a5 17.cxb6 axb4 18.Bxb4 c5 19.Ba3 Qxb6 20.Nc4 Qa6 21.Nb5 Qxa4? 22.Nb6 Qa6 23.Nxa8 Qxa8 24.Bxc5 {#r} 1-0
1-0
Michael Leckie (1275) vs Hubo (Andrew) Liu (1474)
1192450
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.04.18"] [Round "1"] [White "Michael Leckie"] [Black "Hubo (Andrew) Liu"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1275"] [BlackElo "1474"] [ECO "B10"] [Opening "Caro-Kann: 2.Nf3"] 1.e4 { } c6 { } 2.Nf3 { } d5 { } 3.Nc3 { } Bg4 { } 4.h3 { } Bxf3 { } 5.Qxf3 { } e6 { } 6.d3 { } Nf6 { } 7.Bg5?! { Inaccuracy. Be2 was best. } (7.Be2 Nbd7 8.Qg3 h5 9.O-O Qb6 10.exd5 cxd5 11.a4 a6) 7...Be7 { } 8.Be2 { } d4 { } 9.Bxf6? { Mistake. Nb1 was best. } (9.Nb1) 9...Bxf6 { } 10.Nd1?! { Inaccuracy. Nb1 was best. } (10.Nb1 Qa5+ 11.Kf1 Qb6 12.b3 Qc5 13.Bd1 Qg5 14.Na3 O-O 15.Nc4 b5 16.e5 Bxe5) 10...Qa5+ { } 11.Kf1 { } Qd2 { } 12.Qg3 { } Nd7 { } 13.f4 { } e5 { } 14.f5?! { Inaccuracy. Bg4 was best. } (14.Bg4 exf4) 14...Qxc2 { } 15.Qe1 { } Nc5 { } 16.Nf2 { } Qxb2 { } 17.Qc1 { } Qxc1+ { } 18.Rxc1 { } Nd7 { } 19.Bd1 { } g6 { } 20.g4 { } h5 { } 21.Rg1 { } Bg5?! { Inaccuracy. hxg4 was best. } (21...hxg4 22.Nxg4 gxf5 23.exf5 a5 24.Nf2 Ke7 25.Rb1 Rab8 26.a4 Nc5 27.Rc1 b6 28.Rc4) 22.Rb1 { } Rb8?? { Blunder. h4 was best. } (22...h4 23.Rxb7 Nc5 24.Rc7 O-O 25.Ke2 Rfc8 26.Rxc8+ Rxc8 27.Bc2 Rb8 28.Rb1 Rb6 29.Nd1) 23.gxh5 { } Be3 { } 24.hxg6 { } fxg6 { } 25.Rxg6 { } Bxf2 { } 26.Kxf2 { } Rxh3 { } 27.Be2?? { Blunder. Rg8+ was best. } (27.Rg8+ Nf8 28.Rg7) 27...Kf7?! { Inaccuracy. Rh2+ was best. } (27...Rh2+ 28.Kf3 Kd8 29.Rbg1 Kc7 30.R1g2 Rbh8 31.Rg7 b5 32.Bd1 R8h3+ 33.R2g3 Kd6 34.Rg6+) 28.Rbg1 { } Rbh8 { } 29.Bf1?! { Inaccuracy. Rg7+ was best. } (29.Rg7+ Ke8) 29...Rh2+ { } 30.R1g2?! { Inaccuracy. Ke1 was best. } (30.Ke1 Rxa2) 30...Rxg2+ { } 31.Bxg2 { } Rg8? { Mistake. Nc5 was best. } (31...Nc5 32.Bf1 Rh2+ 33.Bg2 Nxd3+ 34.Kg1 Rh8 35.Bf1 Nf4 36.Bc4+ Kf8 37.Rf6+ Ke8 38.Rf7) 32.Rxg8? { Mistake. Rd6 was best. } (32.Rd6 Nc5 33.Bf1 a5 34.Rh6 a4 35.Be2 Ke7 36.Rh7+ Kd8 37.a3 Rf8 38.Kg3 Nd7) 32...Kxg8 { } 33.Ke2 { } Kf7 { } 34.Kd2 { } a5 { } 35.Bf3 { } Kf6 { } 36.Kc2 { } Nc5 { } 37.Be2?! { Inaccuracy. Kd2 was best. } (37.Kd2 b5 38.Bd1 Nd7 39.Bh5 Ke7 40.Bd1 Nb6 41.Bb3 Kf6 42.Kc2 c5 43.Be6 c4) 37...b5 { } 38.Bh5 { } Ke7 { } 39.Bd1 { } Na6 { } 40.Kd2 { } Nb4 { } 41.Bb3 { } a4 { } 42.Be6 { } c5 { } 43.Ke2?! { Inaccuracy. a3 was best. } (43.a3 Na6 44.Bc8 Nc7 45.Bb7 Kd6 46.Bc8 Ne8 47.Be6 Nf6 48.Kd1 Ke7 49.Ke2 Ng4) 43...Na6 { } 44.Kd2 { } Nc7 { } 45.Bg8 { } Kf8 { } 46.Bh7?! { Inaccuracy. Bd5 was best. } (46.Bd5 a3 47.Bb3 Na6 48.Bd5 Ke7 49.Bc6 Nc7 50.Kd1 c4 51.dxc4 bxc4 52.Kc2 Kf6) 46...b4 { } 47.Kc2 { } Nb5 { } {#R} 0-1
0-1
Peter Stickland (1197) vs Patrick Cook (1541)
1192451
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.04.18"] [Round "1"] [White "Peter Stickland"] [Black "Patrick Cook"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1197"] [BlackElo "1541"] [ECO "C00"] [Opening "French: Two Knights Variation"] 1.e4 e6 2.Nf3 d5 3.Nc3 Nf6 4.e5 Nfd7 5.d4 c5 6.dxc5 Bxc5 7.Bd3 Nc6 8.Bf4 Qb6 9.O-O Qxb2 10.Nb5 Ndxe5? 11.Nc7+ Kf8 12.Nxa8 Nxf3+ 13.Qxf3 e5? 14.Qxd5 Bd4 15.Qd6+ Kg8 16.Qc7 Be6 17.Be3 g6 18.Rab1 Qxa2 19.Bh6 Qd5 20.Rb5 Bc5 21.Qxb7 e4 22.Qb8+ Nd8 23.Rxc5 {#r} 1-0
1-0
Justin Goodison (1489) vs Kevin Perrin (1538)
1192452
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.04.18"] [Round "1"] [White "Justin Goodison"] [Black "Kevin Perrin"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1489"] [BlackElo "1538"] [ECO "C57"] [Opening "Two Knights: 4.Ng5"] 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bc4 Nf6 4.Ng5 Nxe4 5.Bxf7+ Ke7 6.d3 Nf6 7.Bb3 d5 8.Nc3 h6 9.Nf3 Bg4 10.h3 Be6 11.Qe2 Qd6 12.Bd2 a6 13.O-O-O g5 14.Rhe1 Nd7 15.d4 e4 16.Nxe4 dxe4 17.Qxe4 Kd8 18.d5 Nc5 19.Qg6 Nxb3+ 20.axb3 Bxd5 21.Qe8# 1-0
1-0
Declan Mahar (1253) vs Paul Marko (1388)
1192453
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.04.18"] [Round "1"] [White "Declan Mahar "] [Black "Paul Marko"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1253"] [BlackElo "1388"] [ECO "A15"] [Opening "English: Anglo-Indian"] 1.c4 Nf6 2.d4 d6 3.Nc3 g6 4.Bg5 c6 5.e4 Nbd7 6.Nf3 Qc7 7.Bd3 Bg7 8.Bc2 a6 9.a4 h6 10.Bxf6 Bxf6 11.b4 c5 12.bxc5 Nxc5 13.Qd2 Nd7 14.Bd3 Nb6 15.Nd5 Nxd5 16.cxd5 Bg4 17.Be2 Qb6 18.Rd1 Rc8 19.O-O Bxf3 20.Bxf3 Rc4 21.Rb1 Qxd4 22.Qxd4 Rxd4 23.Rxb7 Rxa4 24.Rfb1 O-O 25.Ra7 a5 26.h3 Ra2 27.Rd1 Rc8 28.Bg4 Rcc2 29.Rf1 Kg7 30.Kh1 h5 31.Bd1 Rd2 32.Bf3 a4 33.Bd1 Ra1 34.Be2 Rxe2 35.Rxa1 Bxa1 36.Rxa4 Re1+ 37.Kh2 Be5+ 38.g3 h4 39.f4 hxg3+ 40.Kxg3 Re3+ 41.Kg4 Bf6 42.h4 Re1 {#R} 0-1
0-1
Declan Smith (1757) vs Vipin Jyani (1429)
1192454
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.04.18"] [Round "1"] [White "Declan Smith"] [Black "Vipin Jyani"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1757"] [BlackElo "1429"] [ECO "B18"] [Opening "Caro-Kann: Classical"] 1.e4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 dxe4 4.Nxe4 Bf5 5.Ng3 Bg6 6.Nf3 h6 7.Ne5 Bh7 8.Bc4 e6 9.Qe2 Be7 10.Nh5 Nf6 11.Nxg7+ Kf8 12.Nxf7 Qd7 13.Nxe6+ Kxf7 14.Nc5+ Nd5 15.Nxd7 Nxd7 16.O-O Nf6 17.Re1 Kg7 18.Bxd5 Nxd5 19.c4 Bb4 20.Bd2 Bxd2 21.Qxd2 Nf6 22.Qf4 Rhe8 23.Qc7+ Kg6 24.Qxb7 Rab8 25.Qxc6 Bg8 26.Rxe8 Rxe8 27.d5 Kg7 28.d6 Be6 29.Qc7+ Kg6 30.c5 Rc8 31.Qe7 Re8 32.Qxa7 Bd5 33.Qb6 Rc8 34.d7 {#r} 1-0
1-0
Michael Leckie (1275) vs Justin Goodison (1489)
1192759
[Event "BCCCA"] [Site "BMI"] [Date "2024.04.25"] [Round "2"] [White "Michael Leckie"] [Black "Justin Goodison"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1275"] [BlackElo "1489"] [ECO "A45"] [Opening "Indian: 2.Nc3"] 1.d4 Nf6 2.Nc3 d5 3.Bf4 Bd7 4.e3 e6 5.Bd3 c5 6.dxc5 Bxc5 7.a3 Nc6 8.Nf3 O-O 9.Ne5 Rc8 10.Qf3 d4 11.Ne4 Nxe5 12.Bxe5 Nxe4 13.Qxe4 f5 14.Qf3 Bc6 15.Qg3 Rf7 16.b4 Bb6 17.Rd1 Qd5 18.f3 Rd8 19.e4 fxe4 20.Bxe4 Qc4 21.Bd3 Qc3+ 22.Ke2 Bb5 23.f4 Qxc2+ 24.Rd2 Qc6 25.Rhd1 Qe4+ 26.Kf2 Qxe5 27.Kg1 Qd5 28.Bb1 Qd6 29.Qg5 Qxf4 30.Qxb5 d3+ {#R} 0-1
0-1
Jamie Brotheridge (1523) vs Peter Stickland (1197)
1192760
[Event "BCCCA2024"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.04.25"] [Round "2"] [White "Jamie Brotheridge"] [Black "Peter Stickland"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1523"] [BlackElo "1197"] [ECO "D02"] [Opening "Queen's Pawn: 2.Nf3 Nf6"] 1.d4 d5 2.Nf3 Nf6 3.h3 e6 4.e3 Bd6 5.Bd3 O-O 6.O-O c5 7.dxc5 Bxc5 8.b3 Nbd7 9.Bb2 b6 10.Nbd2 a5 11.a4?! Ba6 12.Bxa6 $10 Rxa6 13.Qe2 Ra8 14.Rfd1 Qe7 15.c4?! dxc4 16.Nxc4 Rfd8 17.Nd4 $16 Rac8 18.Nb5? {waste of time was a better move [jb]} Nd5 19.Qf3 Nf8 20.e4?! Nb4 21.Ne5 $37 f6? 22.Nc4 e5 23.Ne3 $19 {l rushed this move it was lack of concentration it happens a lot in long games now he is winning [jb]} Bxe3 $17 24.fxe3 Ne6 25.Ba3 $15 Ng5 26.Qe2 Nxe4 27.Rxd8+ Rxd8 {this was a rushed move by him [jb]} 28.Qc4+ $18 Qf7 29.Qxe4 Qxb3 30.Bxb4 axb4 31.Kh2 Rd3? 32.Rc1 Rxe3 33.Rc8+ Kf7 34.Rc7+ Kg8 35.Qa8# {good game by peter stickland [jb]} 1-0
1-0
Hubo (Andrew) Liu (1474) vs Paul Marko (1388)
1192782
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.04.25"] [Round "2"] [White "Hubo (Andrew) Liu"] [Black "Paul Marko"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1474"] [BlackElo "1388"] [ECO "A04"] [Opening "Reti: 1...g6"] 1.Nf3 g6 2.b3 Bg7 3.Nc3 d6 4.d4 c6 5.Bb2 Bg4 6.g3 Bxf3 7.exf3 Nf6 8.Bg2 Nbd7 9.O-O d5 10.Ne2 Qc7 11.c4 h5 12.Nf4 g5? 13.Nh3 Nh7 14.cxd5 cxd5 15.Rc1 (15.Qd2 h4 16.Nxg5 hxg3 17.hxg3) 15...Qd6 16.Qc2 e6 17.Qc7!? Qxc7 18.Rxc7 Rb8 19.Rfc1 Kd8 20.f4 g4 21.Ng5 Nxg5! 22.fxg5 Bf8 23.h4 gxh3! 24.Bxh3 h4! 25.R7c3? Bd6 26.Kg2 hxg3 27.fxg3 Rg8 28.Rf1 Ke7 29.Rcf3 Rg7 30.Bc1 Rc8 31.Bf4? Rc2+? 32.R1f2 Rxf2+ 33.Kxf2 Nb8 34.Bf1 Nc6 35.Bd3?? Nxd4 36.Re3 Bc5 37.b4 Bb6 38.Kg2 Nc6! 39.Re1 Nxb4 40.Bb1 d4? 41.Rf1 Nc6 42.Be4 Rg8 43.a4 Rc8 44.Rc1 Kd7? 45.Bd2 Kd6 46.a5 Bd8 47.Bf3? (47.Bf4+ e5 48.Bd2 b6 49.axb6 axb6 50.Bb4+ Kd7 (50...Nxb4 51.Rxc8) 51.Bf5+) 47...Kd7 48.Rb1 b6 49.Kh3 bxa5 50.Rb7+ Rc7 51.Rb5 a6 52.Rb6 Nb4 53.Bxb4 axb4 54.Rxb4 e5 55.Ra4 Ra7 56.Be2 a5 57.Kg4 Bc7? 58.Kf5? Rb7 59.Bf3? Rb4?? {Killing all of black's chances to win! -AL} 60.Rxb4 axb4 61.Bd5 Kd6 62.Bxf7 Bd8 63.g6 Ke7! 64.Kxe5 d3 65.Kf5 Kf8 66.Kg4 Bf6 67.Kf5 Kg7 68.Bb3 d2 69.g4 Bb2 {#d} 1/2-1/2
½-½
Kevin Perrin (1534) vs James Watson (1964)
1192810
[Event "BCCC2024"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.04.25"] [Round "2"] [White "Kevin Perrin"] [Black "James Watson"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1534"] [BlackElo "1964"] [ECO "A16"] [Opening "English: Anglo-Indian, 2.Nc3 g6 3.g3"] 1.c4 Nf6 2.Nc3 g6 3.g3 Bg7 4.Bg2 O-O 5.d4 c5 6.e3 cxd4 7.exd4 d6 8.Nge2 Nc6 9.O-O Bf5 10.a3 Re8 11.Be3 Qd7 12.Rc1 Bg4 13.b4 e5 14.d5 Nd4 15.f3 Bh3 16.Nxd4 exd4 17.Bxd4 Bxg2 18.Kxg2 a5 19.b5 Qf5 20.b6 Rac8 21.Nb5 Qd7 22.Qd2 Nxd5 23.cxd5 Rxc1 24.Rxc1 Qxb5 25.Bf2 Bb2 26.Rb1 Re2 27.a4 Rxd2 28.axb5 Bd4 29.Rf1 Rxf2+ {#R} 0-1
0-1
Declan Smith (1757) vs Jamie Brotheridge (1523)
1193020
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.05.02"] [Round "3"] [White "Declan Smith"] [Black "Jamie Brotheridge"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1757"] [BlackElo "1523"] [ECO "C05"] [Opening "French: Tarrasch, Closed, 4.e5"] 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Nd2 Nf6 4.e5 Nfd7 5.Bd3 c5 6.c3 c4 7.Bc2 Nc6 8.Ne2 Be7 9.O-O O-O? 10.Ng3 f5 11.f4 b5 $15 12.Qf3 b4? 13.Nxc4 Ba6 14.Bd3 bxc3 15.bxc3 Bxc4 16.Bxc4 Qb6 17.Bb3 Nxd4 18.cxd4 Qxd4+ 19.Be3 Qb4 20.Bxd5 Nxe5 21.Bxe6+ Kh8 22.fxe5 f4 23.Bxf4 Qb6+ 24.Kh1 Qxe6 25.Qe4 Rac8 26.Qe2 Rc4 27.Be3 Rfc8 28.Rac1 h6 29.Rxc4 Rxc4 30.Qb2 Rb4 31.Qc3 Ra4 32.Qb3 Qa6 33.Qf7 Bh4 34.Qe8+ {#r} 1-0
1-0
Declan Mahar (1253) vs Patrick Cook (1541)
1193021
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.05.02"] [Round "3"] [White "Declan Mahar "] [Black "Patrick Cook"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1253"] [BlackElo "1541"] [ECO "A15"] [Opening "English: Anglo-Indian, 2.g3 e6"] 1.c4 Nf6 2.g3 e6 3.Bg2 d5 4.cxd5 exd5 5.Nf3 Bd6 6.d3 c6 7.O-O h6 8.a3 O-O 9.Nc3 Re8 10.Re1 Qc7 11.Bd2 Bf5 12.Rc1 $14 Qb6 13.b4 Nbd7 $10 14.Be3? Rxe3! 15.fxe3 Qxe3+ 16.Kh1 Ng4 $40 17.Rf1 Nf2+ 18.Rxf2 Qxf2 19.Rc2 Qe3 $37 20.Qf1 Re8 21.Nd1 Qe7 22.e3 Ne5 23.Nxe5 Qxe5 24.Rf2 Bg6 25.d4 Qe7 26.Nc3 f6 27.Nd1 a5?! 28.bxa5 Bxa3 29.Ra2 Be4 30.Bxe4 $17 {White offered a draw...(P.C.)} Qxe4+ 31.Qg2 Bd6? 32.Qxe4 $15 Rxe4 33.a6 $10 bxa6 34.Rxa6 Bb4 35.Rxc6 Bd2 36.Rc5 Bxe3 37.Nxe3 Rxe3 38.Rxd5 {#d} 1/2-1/2
½-½
Stickland, Peter (1309) vs Perrin, Kevin (1529)
1193023
[Event "BCCCA"] [Site "BCC"] [Date "2024.05.02"] [Round "3"] [White "Stickland, Peter"] [Black "Perrin, Kevin"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1309"] [BlackElo "1529"] [ECO "B01"] [Opening "Scandinavian: 2...Nf6 3.Nf3 Nxd5"] 1.e4 d5 2.exd5 Nf6 3.Nf3 Nxd5 4.d4 Bg4 5.Bc4 e6 6.O-O Be7 7.c3 O-O 8.h3 Bh5 9.Re1 c6 10.Nbd2 Nd7 11.Ne4 N7f6 12.Nxf6+ Bxf6 13.Be2 Rc8 14.Ne5 Bxe2 15.Qxe2 c5 16.dxc5 Rxc5 17.Ng4 Bg5 18.Bxg5 Qxg5 19.Rad1 Nf4 20.Qe3 h5 21.f3 hxg4 22.hxg4 Rfc8 23.Rd4 Ng6 24.Qxg5 Rxg5 25.Rd7 Rb5 26.Re2 Nf4 27.Red2 Nd5 28.c4 Rxc4 29.Rd8+ Kh7 30.Rf8 Kg6 31.b3 Rc7 32.Kh2 Rbc5 33.Rb8 b6 {#R} 0-1
0-1
James Watson (1964) vs Michael Leckie (1275)
1193028
[Event "BCCCA2024"] [Site "BMI"] [Date "2024.05.02"] [Round "3"] [White "James Watson"] [Black "Michael Leckie"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1964"] [BlackElo "1275"] [ECO "E00"] [Opening "Queen's Pawn: Neo-Indian"] 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 d5 4.Bg5 Nbd7 5.e3 c6 6.Nf3 Qa5 7.Bxf6 Nxf6 8.Nd2 Bb4 9.Qc2 O-O 10.Bd3 dxc4 11.Nxc4 Qc7 12.h3 h6 13.O-O Bd7 14.a3 Be7 15.Rac1 Rac8 16.Qe2 Nd5 17.Ne5 Nxc3 18.Rxc3 Bf6 19.f4 Qd6 20.Bb1 Bxe5 21.fxe5 Qe7 22.Qc2 g6 23.Rf6 Be8 24.h4 Kg7 25.b4 Rc7 26.h5 Rh8 27.hxg6 fxg6 28.Ba2 Rf8 29.Rxe6 Qh4 30.Qe2 Bf7 31.e4 Bxe6 32.Bxe6 Re7 33.Bb3 Rf4 34.g3 Rxe4 35.Qf3 Rg4 36.Bd1 Rxg3+ 37.Qxg3 Qxd4+ 38.Re3 Qxd1+ 39.Re1 Qd4+ 40.Kh2 b6 41.Kh3 c5 42.bxc5 bxc5 43.e6 c4 44.Rf1 Qb6 45.Qe5+ Kg8 46.Rf6 Qc7 47.Rxg6+ Kh7 48.Qf6 Rg7 49.Rxh6+ Kg8 50.Qh4 Kf8 51.Rh8+ {#r} 1-0
1-0
Jamie Brotheridge (1523) vs Declan Mahar (1253)
1193463
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.05.09"] [Round "4"] [White "Jamie Brotheridge"] [Black "Declan Mahar"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1523"] [BlackElo "1253"] [ECO "A01"] [Opening "Nimzowitsch-Larsen: 1...d5 2.Bb2"] 1.b3 d5 2.Bb2 Nc6 3.e3 Bf5 4.Bb5 e6 5.Ne2 Qg5 6.Ng3 h5 7.h4 Qg6 8.d3 Bd6 9.Nxf5 exf5 10.Qf3 Ne7 11.Nd2 O-O-O 12.Bxc6 Nxc6 13.O-O-O Ne5 14.Qxd5 Qf6 15.f4 Nxd3+? {(BvR) A tempting but incorrect combination, loosing a piece after 15...cxd3; 16.Ba3, Qe5;} 16.Qxd3? {(BvR) not the best, but still ~+1.7 for white} Ba3 {(BvR) White would have been better (about +1.5, even winning after 17.Qxd8, Rxd8; 18.Bxa3..Instead he resigned prematurely... do not think will win against a rook and queen in a bad pawn structure[jb] In fact white: 2 rooks +2 pieces versus black: queen+1 rook (bvr)} {#R} 0-1
0-1
Patrick Cook (1541) vs Paul Marko
1193464
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.05.09"] [Round "4"] [White "Patrick Cook"] [Black "Paul Marko"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1541"] [ECO "A40"] [Opening "Queen's Pawn: Modern"] 1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nc3 d6 4.e4 Nf6 5.Be2 c6 6.h3 a6 7.Nf3 Qc7 8.Bg5 b5 9.a3 O-O 10.Qd2 Re8 11.O-O Nbd7 12.Rac1 Qa7 13.Be3 Qb7 14.Rfd1 Nf8 15.d5 cxd5 16.cxd5 b4! 17.axb4 Qxb4 18.Nd4 Bd7 19.f3 Reb8 20.Ra1 Qxb2 21.Qxb2 Rxb2 22.Bxa6 Nh5 23.Bf1 Rc8 24.Ncb5 Ng3 25.Rdb1? Nxf1 26.Kxf1 Rxb5! 27.Nxb5 Bxb5+ 28.Rxb5 Bxa1 29.Rb7 Bf6 30.g4 Re8 31.f4 Bg7 32.g5 h6 33.h4 hxg5 34.hxg5 f6 35.Bd4 Nh7 36.Be3 fxg5 37.fxg5 Be5 38.Kg2 Kf7 39.Kf3 Ra8 40.Kg4 Ra4 41.Kf3 Ra3 42.Ke2 Ra2+ 43.Kf3 Rh2 44.Kg4 Rg2+ 45.Kf3 Rg3+ 46.Kf2 Nxg5 {#R} 0-1
0-1
Goodison, Justin (1553) vs Watson, James (1964)
1193477
[Event "BCCC2024"] [Site "BMI"] [Date "2024.05.09"] [Round "4"] [White "Goodison, Justin"] [Black "Watson, James"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1553"] [BlackElo "1964"] [ECO "B33"] [Opening "Sicilian: Open, 2...Nc6"] 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e5 6.Ndb5 d6 7.f3 a6 8.Na3 b5 9.Nd5 Nxd5 10.Qxd5 Bd7 11.Be3 Be7 12.O-O-O Rc8 13.Kb1 O-O 14.Qd2 Be6 15.c3 Qa5 16.c4 Nb4 17.Bb6 Qa4 18.Rc1 bxc4 19.Qc3 d5 20.exd5 Nxd5 21.Qa5 Nxb6 22.Qxb6 Rb8 23.Qe3 Bxa3 {#R} 0-1
0-1
Vipin Jyani (1429) vs Patrick Cook (1541)
1193551
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.05.16"] [Round "5"] [White "Vipin Jyani"] [Black "Patrick Cook"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1429"] [BlackElo "1541"] [ECO "A46"] [Opening "Indian: 2.Nf3"] 1.d4 Nf6 2.Nf3 c6 3.g3 d5 4.Bg2 g6 5.c4 Bg7 6.Nc3 O-O 7.cxd5 cxd5 8.O-O Nc6 9.Bf4 a6 10.Qd2 Re8 11.Rfd1 b5 12.Rac1 Bb7 13.Bh6 Qb6 14.Bxg7 Kxg7 15.Ne5 Rad8 16.Qf4 e6 17.h4 Re7 18.g4 h6 19.e3 Rc8 20.Ne2 Nd7 21.Ng3 Ncxe5 22.dxe5 Rc4 23.Rxc4 bxc4 24.Qd4 Qxd4 25.exd4 Nb6 {#d} 1/2-1/2
½-½
Paul Marko (1388) vs Jamie Brotheridge (1523)
1193552
[Event "BCCCA"] [Site "IBM"] [Date "2024.05.16"] [Round "5"] [White "Paul Marko"] [Black "Jamie Brotheridge"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1388"] [BlackElo "1523"] [ECO "B23"] [Opening "Sicilian: Closed, 2...Nc6"] 1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.Nf3 g6 4.d3 Bg7 5.g3 d6 6.h3 a6 7.Bg2 Nf6 8.Bg5 b5 9.Qc1 h6 10.Be3 Nd7 11.Nh2 b4 $15 12.Ne2 Bb7 13.a3 a5 14.O-O Qb6 15.c3 Nde5 16.Qd2 Ba6 17.c4 Nd7 18.f4 bxa3 19.Nc3? Qxb2 20.e5 Rc8 21.exd6? Bxc3 $19 22.Qxb2 axb2 23.Ra3 Bd4 24.Bxd4 Nxd4 25.Rxa5 Ne2+ 26.Kf2 Nc3? {26...Nc1! and Black Queens. (P.C.)} 27.Rxa6 O-O 28.dxe7? Rfe8 29.Bd5 Rxe7 30.Rxg6+ Kh7 31.Rd6 b1=Q 32.Rxb1 Nxb1 33.Ng4 Rb8! 34.Rxh6+ Kg7 35.Rd6 Rb2+ 36.Kf1 Nd2+ 37.Kg1 Nxc4 38.Re6 fxe6 39.Bxc4 e5 40.f5 e4 41.Ne3 exd3 42.f6+ Nxf6 43.Nf5+ Kf8 44.Nxe7 Kxe7 45.Bxd3 Nh5 46.g4 {#R} 0-1
0-1
Stickland, Peter (1510) vs Goodison, Justin (1748)
1193555
[Event "BCCCA"] [Site "BCC"] [Date "2024.05.16"] [Round "5"] [White "Stickland, Peter"] [Black "Goodison, Justin"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1510"] [BlackElo "1748"] [ECO "C44"] [Opening "Scotch Gambit"] 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.d4 exd4 4.Bc4 Nf6 5.e5 d5 6.Bb5 Ne4 7.Nxd4 Bd7 8.Bxc6 bxc6 9.O-O c5 10.Ne2 c6 11.f3 Ng5 12.f4 Ne4 13.Nd2 f5 14.exf6 Nxf6 15.Ng3 Be7 16.Nf3 O-O 17.Ne5 Be8 18.Nf5 Ne4 19.Qg4 Bf6 20.Ng3 Bxe5 21.fxe5 Bd7 22.e6 Rxf1+ 23.Nxf1 Qf6 24.Qe2 Bxe6 25.c3 Bg4 26.Qe1 Rf8 27.Ng3 Nxg3 28.hxg3 d4 29.Bd2 d3 30.Qe3 Qf5 31.Qf4 Qxf4 32.gxf4 Re8 33.Re1 Re2 34.Rxe2 dxe2 35.Kf2 c4 36.Ke3 Kf7 37.Kd4 h6 38.Kxc4 Ke6 {#d} 1/2-1/2
½-½
Declan Smith (1757) vs Michael Leckie (1275)
1193556
[Event "BCCCA 2024"] [Site "BMI"] [Date "2024.05.16"] [Round "5"] [White "Declan Smith"] [Black "Michael Leckie"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1757"] [BlackElo "1275"] [ECO "B22"] [Opening "Sicilian: Alapin, 2...e6 3.d4"] 1.e4 c5 2.c3 e6 3.d4 cxd4 4.cxd4 Nc6 5.Nc3 a6 6.Nf3 d6 7.Bd3 Nf6 8.O-O Be7 9.Re1 O-O 10.Bg5 Re8 11.Qe2 e5 12.dxe5 dxe5 13.h3 Be6 14.Qe3 Qc7 15.Rad1 Rad8 16.Bb1 Rxd1 17.Rxd1 Rd8 18.Rd2 Rxd2 19.Qxd2 Qd7 20.Qe3 Nh5 21.Bxe7 Qxe7 22.Nd5 Qd8 23.Qd2 Nf6 24.Nc3 Qxd2 25.Nxd2 b5 26.a3 Na5 27.Bd3 Nb3 28.Nxb3 Bxb3 29.g3 Kf8 30.Kf1 Ke7 31.Ke2 Kd6 32.Ke3 Nd7 33.f4 f6 34.Be2 Nb6 35.h4 Nc4+ 36.Bxc4 Bxc4 37.b4 g6 38.Nd1 f5 39.exf5 gxf5 40.fxe5+ Kxe5 41.Nf2 h5 42.Nh3 Bb3 43.Nf4 Bf7 44.Ne2 Be6 45.Nd4 Bd5 46.Nf3+ Kf6 47.Ne1 Be4 48.Kd4 Ke6 49.Kc3 Kd5 50.Nd3 Bxd3 51.Kxd3 Ke5 52.Ke3 Ke6 53.Kf4 Kf6 54.Kf3 Ke5 55.Ke3 Ke6 56.Kd4 Kd6 {#d} 1/2-1/2
½-½
Shanaya Guha vs Lucas Ware
1193649
[Event "BCCCB"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.05.16"] [Round "5"] [White "Shanaya Guha"] [Black "Lucas Ware"] [Result "1-0"] [ECO "D00"] [Opening "Queen's Pawn: Veresov Attack"] 1.d4 d5 2.Nc3 Bf5 3.Bf4 a6 4.e3 e6 5.Nf3 c5 6.dxc5 Bxc5 7.Bd3 Bg6 8.O-O Nc6 9.e4 d4 10.Ne2 f6 11.e5 fxe5 12.Nxe5 Bxd3 13.Qxd3 Qf6 14.Rfd1 Nxe5 15.Bxe5 Qxe5 16.c3 Bd6 17.g3 Nf6 18.Nxd4 Bc5 19.Re1 Qh5 20.Rxe6+ Kf7 21.Qc4 Kf8 22.Rae1 Ng4 23.h4 Qf7 24.Qxc5+ Kg8 25.Nf5 g6 26.Ne7+ Kg7 27.Qd4+ Nf6 28.Nd5 Rad8 29.Re7 Rxd5 30.Rxf7+ Kxf7 31.Qe3 Re8 32.Qc1 Red8 33.c4 Rd2 34.c5 Kg7 35.Kg2 Ng4 36.Qc3+ R8d4 37.Re4 Rd3 38.Rxd4 Rxc3 39.bxc3 Nf6 {#i} 1-0
1-0
Michael Leckie (1275) vs Declan Mahar (1253)
1193827
[Event "BCCCA"] [Site "BMI"] [Date "2024.05.23"] [Round "6"] [White "Michael Leckie"] [Black "Declan Mahar"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1275"] [BlackElo "1253"] [ECO "B07"] [Opening "Pirc: 3.Bd3 g6"] 1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Bd3 g6 4.Nf3 Bg7 5.h3 O-O 6.Be3 c6 7.c3 Re8 8.O-O Nbd7 9.Re1 e5 10.dxe5 Nxe5 11.Nxe5 dxe5 12.Qc2 Qc7 13.Nd2 b6 14.Nf3 Bb7 15.Bg5 Kh8 16.Rad1 b5 17.Rd2 a6 18.c4 Nd7 19.cxb5 axb5 20.Bxb5 Rec8 21.Bc4 f6 22.Be3 Rd8 23.Red1 Nb6 24.Bb3 Rxd2 25.Rxd2 Rd8 26.Rxd8+ Qxd8 27.Qc5 Nd7 28.Qd6 Qe8 29.Ba4 Qc8 30.a3 Nb8 31.Ba7 Na6 32.Nd2 c5 33.f3 h5 34.Nc4 Qf8 35.Qb6 Bc8 36.Bb5 Bh6 37.Bxa6 Bxa6 38.Qxa6 Qd8 39.Qd6 Qg8 40.b3 Qg7 41.Bxc5 Qb7 42.Qd8+ Kh7 43.Qe7+ Qxe7 44.Bxe7 {#r} 1-0
1-0
Jamie Brotheridge (1523) vs Vipin Jyani (1429)
1193828
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.05.23"] [Round "6"] [White "Jamie Brotheridge"] [Black "Vipin Jyani"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1523"] [BlackElo "1429"] [ECO "C62"] [Opening "Spanish: Old Steinitz"] 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 d6 4.h3 Bd7 5.Nc3 Nf6 6.d3 Be7 7.Be3 a6 8.Ba4 b5 9.Bb3 Na5 10.O-O O-O 11.Ne2 c5 12.c3 Nxb3 13.Qxb3 Be6 14.Qc2 h6 15.Ng3 Rc8 16.Qd2 Qc7 17.Nh2 d5 18.Rac1 Qb7 19.f3 d4 20.Bf2 Nh7 21.cxd4 exd4 22.f4 f5 23.exf5 Bxf5 24.Nxf5 Rxf5 25.g4 Rf7 26.Bg3 Nf6 27.Nf3 Nd5 28.Ne5 Rff8 29.Qg2 Bf6 30.Rfe1 Rfe8 31.h4 Bxe5 32.Rxe5 Qd7 33.f5 Ne3 34.Qe4 Rxe5 35.Bxe5 Qe8 36.b4 cxb4 37.Rxc8 Qxc8 38.Bxd4 Qc1+ 39.Kf2 Nd1+ 40.Kf3 Qc8 41.Qd5+ Kh7 42.g5 Nc3 43.g6+ {#r} 1-0
1-0
Watson, James (1859) vs Stickland, Peter (1510)
1193960
[Event "BCCCA"] [Site "BCC"] [Date "2024.05.23"] [Round "6"] [White "Watson, James"] [Black "Stickland, Peter"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1859"] [BlackElo "1510"] [ECO "D10"] [Opening "Slav: 3.Nc3 Nf6"] 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nc3 Nf6 4.Nf3 e6 5.Bg5 h6 6.Bxf6 Qxf6 7.e3 Nd7 8.Qc2 Qd8 9.Bd3 dxc4 10.Bxc4 b5 11.Bd3 a6 12.Be4 Bb7 13.a3 Nf6 14.Ne5 Nxe4 15.Nxe4 Rc8 16.Nc5 Bxc5 17.Qxc5 Qe7 18.Rc1 Qxc5 19.Rxc5 Ke7 20.Ke2 Rhf8 21.Rhc1 Kd6 22.e4 f6 23.Nd3 Rfe8 24.e5+ Kd7 25.R5c3 Re7 26.Nc5+ Kc7 27.Ne4 fxe5 28.dxe5 Kb6 29.Nd6 Rcc7 30.b4 Ba8 31.Rf3 a5 32.Rf8 Bb7 33.f3 axb4 34.axb4 c5 35.Rb8 cxb4 36.Nc8+ Rxc8 37.Rcxc8 Rd7 38.Rd8 Rxd8 39.Rxd8 Bd5 40.Kd2 Kc5 41.Kd3 b3 42.Kc3 b4+ 43.Kb2 Kd4 44.f4 Ke4 45.h4 Kxf4 46.Rxd5 {#r} 1-0
1-0
Paul Marko (1388) vs Michael Leckie (1275)
1194210
[Event "BCCCA 2024"] [Site "BMI"] [Date "2024.05.30"] [Round "7"] [White "Paul Marko"] [Black "Michael Leckie"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1388"] [BlackElo "1275"] [ECO "B50"] [Opening "Sicilian: 2.Nf3 d6"] 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.a3 Nf6 4.Nc3 g6 5.d3 Bg7 6.Be2 Nc6 7.Rb1 O-O 8.Bg5 Nd4 9.Nxd4 cxd4 10.Na2 Qa5+ 11.Bd2 Qc7 12.g3 Be6 13.Nc1 Rac8 14.Nb3 Bxb3 15.cxb3 d5 16.f3 dxe4 17.fxe4 e5 18.O-O Qc2 19.b4 Qxd1 20.Bxd1 b5 21.h3 Rc7 22.Rf2 Ne8 23.g4 Nd6 24.Bb3 Kh8 25.Rc1 Rxc1+ 26.Bxc1 h6 27.Rc2 f5 28.Rc6 fxg4 29.Rxd6 Rf3 30.Rd8+ Rf8 31.Rxf8+ Bxf8 32.hxg4 h5 33.gxh5 gxh5 34.Bd5 {#r} 1-0
1-0
Patrick Cook (1541) vs Jamie Brotheridge (1523)
1194211
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.05.30"] [Round "7"] [White "Patrick Cook"] [Black "Jamie Brotheridge"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1541"] [BlackElo "1523"] [ECO "D90"] [Opening "Gruenfeld: Three Knights Variation"] 1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 d5 4.Nf3 Bg7 5.Qb3 dxc4 6.Qxc4 O-O 7.e4 Nc6 8.Be2 Bg4 9.Be3 Nd7 10.Rd1 Nb6 11.Qd3 Bd7 12.a3 Na5 13.O-O Nac4 14.Bc1 Nd6 15.Qc2 a6 16.Be3 Nbc4 17.Bc1 {White offered a draw...(P.C.)} Nb6 18.Be3 Rc8 19.h3 Nbc4 20.Bc1 Nb6 21.Be3 Qe8 22.b3 Ra8 23.a4 Rc8 {#d} 1/2-1/2
½-½
Justin, Goodison (1489) vs Hubo (Andrew) Liu (1474)
1194224
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.05.04"] [Round "3"] [White "Justin, Goodison"] [Black "Hubo (Andrew) Liu"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1489"] [BlackElo "1474"] [ECO "B13"] [Opening "Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack"] 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Nf3 Bg7 7.Bf4 O-O 8.h3 Nc6 9.Be2 dxc4 10.Bxc4 b6 11.O-O Bb7 12.Re1 Rc8 13.Bb3 e6 14.Rc1 Na5 15.Nb5? Rxc1! 16.Qxc1 Nxb3 17.axb3 Bxf3 18.gxf3 Qd5 19.Nxa7 Qxf3! 20.Qe3 Qb7 21.Nb5 Nd5 22.Qe4 Qd7 23.Nc3 Nxf4 24.Qxf4 Qxd4 25.Qc7 Qc5 26.Qxc5 bxc5 27.Na4 Rb8 28.Nxc5 Bxb2 29.Rb1 Bd4 30.Na6?? Ra8? {Completely forgot about Bd5 at the end! AL} (30...Rb6 31.Nc7 Be5 32.Ne8 (32.Na8 Rb8) 32...Kf8) 31.Nb4 e5? 32.Nc6! Ra6 33.Nxd4 exd4 34.Kg2 d3 35.Kf3 d2 36.Ke2 Rd6 37.b4 Kg7 38.Kd1 Kf6 39.b5 Rd7 40.b6 Rd8 41.b7 Rb8 42.Kxd2 Ke5 43.Ke3 f5?? 44.f4+?? {Endgame was just blitzed out here despite us both having over an hour, too hasty! -AL} Kd5 45.Kd3 Kc6 46.Kd4 Rxb7 {Funnily enough, says i spent about 5 minutes here, probably couldn't believe I'd just thrown that endgame - AL} 47.Rxb7 Kxb7 48.Ke5 Kc6 49.h4 Kc5 50.Kf6 Kd5 51.Kg7 Ke4 52.Kxh7 Kxf4 53.Kxg6 Kg4 54.h5 f4 55.h6 f3 56.h7 f2 57.h8=Q f1=Q 58.Qd4+ Kg3 59.Qe3+ Qf3 60.Qxf3+ Kxf3 {#D} 1/2-1/2
½-½
Kevin Perrin (1538) vs Patrick Cook (1541)
1194370
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.06.06"] [Round "8"] [White "Kevin Perrin"] [Black "Patrick Cook"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1538"] [BlackElo "1541"] [ECO "A05"] [Opening "Reti: 1...Nf6"] 1.Nf3 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.a3 Bxc3 5.bxc3 c5 6.g3 b6 7.Bg2 Bb7 8.O-O O-O 9.d4 d5 10.cxd5 exd5 11.Bg5 h6 12.Bf4 Nbd7 13.Rb1 Qe7 14.Nh4!? Qe6 15.Nf3 Rfe8 {#d} 1/2-1/2
½-½
Michael Leckie (1275) vs Vipin Jyani (1429)
1194371
[Event "BCCCA 2024"] [Site "BMI"] [Date "2024.06.06"] [Round "8"] [White "Michael Leckie"] [Black "Vipin Jyani"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1275"] [BlackElo "1429"] [ECO "C44"] [Opening "Ponziani: 3...Nf6 4.d4 Nxe4"] 1.e4 { } e5 { } 2.Nf3 { } Nc6 { } 3.c3 { } Nf6 { } 4.d4 { } Nxe4 { } 5.d5 { } Bc5 { } 6.Be3? { Mistake. dxc6 was best. } (6.dxc6 Bxf2+ 7.Ke2 Bb6 8.Qd5 Nf2 9.cxb7 Bxb7 10.Qxb7 O-O) 6...Bxe3 { } 7.fxe3 { } Ne7 { } 8.Nxe5 { } d6?? { Blunder. O-O was best. } (8...O-O) 9.Bb5+?? { Blunder. Qa4+ was best. } (9.Qa4+ Kf8) 9...Kf8?! { Inaccuracy. c6 was best. } (9...c6 10.dxc6 O-O 11.Nf3 Qb6 12.Qe2 bxc6 13.Bd3 Nc5 14.O-O Nxd3 15.Qxd3) 10.Nf3 { } Bg4?! { Inaccuracy. Nf6 was best. } (10...Nf6 11.e4) 11.O-O { } c6?! { Inaccuracy. Nf6 was best. } (11...Nf6 12.c4) 12.dxc6 { } bxc6 { } 13.Bd3 { } d5 { } 14.Qc2?! { Inaccuracy. Nbd2 was best. } (14.Nbd2) 14...Qb6?! { Inaccuracy. Nf5 was best. } (14...Nf5 15.Qc1 Bxf3 16.Rxf3 Qg5 17.Bxe4 dxe4 18.Rf4 Rd8 19.Qe1 Rd3 20.h4) 15.Bxe4 { } Qxe3+ { } 16.Kh1?! { Inaccuracy. Rf2 was best. } (16.Rf2) 16...Qxe4 { } 17.Qd2 { } Bxf3 { } 18.Rxf3 { } Ng6 { } 19.Qf2 { } f6 { } 20.Nd2 { } Qe7 { } 21.Re3 { } Qc7 { } 22.Rae1 { } Kf7 { } 23.Nf3 { } Qf4?! { Inaccuracy. Qd7 was best. } (23...Qd7) 24.g3 { } Qf5?? { Blunder. Qd6 was best. } (24...Qd6 25.Ng5+ Kg8 26.Re8+ Rxe8 27.Rxe8+ Nf8 28.Nf3 Qd7 29.Ra8 h5 30.Qe2) 25.Ne5+ { } {#r} 1-0
1-0
Hubo (Andrew) Liu (1474) vs Jamie Brotheridge (1523)
1194372
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.06.06"] [Round "8"] [White "Hubo (Andrew) Liu"] [Black "Jamie Brotheridge"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1474"] [BlackElo "1523"] [ECO "A45"] [Opening "Trompowsky: 2...Ne4 3.h4"] 1.d4 Nf6 2.Bg5 Ne4 3.h4 h6 4.Bf4 d5 5.e3 Nc6 6.Bd3 Nd6 7.Nc3 a6 8.Nxd5 Be6 9.c4 g6 10.e4 Nxd4 11.Be5 Rg8 12.Bxd4 Bd7 13.c5 Nb5 14.Be5 Bg7 15.Bxg7 Rxg7 16.Nf3 e6 17.Ne3 Qf6 18.a4 Na7 19.e5 Qe7 20.Rc1 Rd8 21.Qc2 Nc6 22.Ng4 Bc8 23.Nf6+ Kf8 24.Ne4 Nb4 25.Qc3 Nxd3+ 26.Ke2 Nxc1+ 27.Rxc1 Bd7 28.b3 Bc6 29.Ned2 Rg8 30.Qe3 Kg7 31.g4 Rd5 32.h5 Rgd8 33.hxg6 fxg6 34.Rh1 Rh8 35.Rc1 Kf7 36.Qf4+ Ke8 37.Ne4 {#R} 0-1
0-1
Stickland, Peter (1509) vs Smith, Declan (1824)
1194376
[Event "BCCCA"] [Site "BCC"] [Date "2024.06.06"] [Round "8"] [White "Stickland, Peter"] [Black "Smith, Declan"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1509"] [BlackElo "1824"] [ECO "B13"] [Opening "Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack"] 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 e6 6.Nf3 Bb4 7.cxd5 Nxd5 8.Bd2 Nc6 9.Bd3 O-O 10.O-O Be7 11.Nxd5 Qxd5 12.Bc3 Rd8 13.Bc2 Bf6 14.Qd3 g6 15.Bb3 Qd6 16.Rad1 Nb4 17.Qe3 Nd5 18.Bxd5 Qxd5 19.a3 b6 20.Qf4 Bg7 21.Ne5 f6 22.Ng4 Bb7 23.f3 f5 24.Ne5 a5 25.h4 Qb5 26.h5 gxh5 27.Qg5 Rd5 28.Qe7 Bc8 29.Qf7+ Kh8 30.f4 Bd7 31.Qxh5 Be8 32.Qg5 Ra7 33.Rf3 Bxe5 34.fxe5 Qd7 35.Qf6+ Kg8 36.Rg3+ Bg6 37.Rdd3 Qf7 38.Qxf7+ Kxf7 39.Rdf3 Ke7 40.Rf4 Rc7 41.Re3 Kd7 42.g3 Kc6 43.b4 a4 44.Rf1 Kb5 45.Rd1 Bh5 46.Rd2 Rg7 47.Rh2 f4 48.Rd3 Kc4 {#R} 0-1
0-1
Michael Leckie (1275) vs Peter Stickland (1197)
1194422
[Event "BCCCA 2024"] [Site "Pete's House"] [Date "2024.06.10"] [Round "4"] [White "Michael Leckie"] [Black "Peter Stickland"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1275"] [BlackElo "1197"] [ECO "B70"] [Opening "Sicilian: Dragon"] 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Be3 Bg7 7.f3 O-O 8.Qd2 Nc6 9.Bc4 Nxd4 10.Bxd4 Be6 11.Nd5 Rc8 12.Nxf6+ Bxf6 13.Bxe6 fxe6 14.Bxf6 exf6 15.c3 Qb6 16.g4 Rc5 17.O-O-O Rd8 18.Rhe1 a5 19.Re3 a4 20.Rd3 a3 21.b3 Rc6 22.f4 Qc7 23.Kb1 b5 24.f5 exf5 25.exf5 g5 26.Kc2 Rc8 27.Qe3 d5 28.Qd4 Qxh2+ 29.R1d2 Qe5 30.Qb4 Rc5 31.Rd4 Qc7 32.R2d3 Qh2+ {#d} 1/2-1/2
½-½
Patrick Cook (1541) vs Michael Leckie (1275)
1194429
[Event "BCCCA 2024"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.06.13"] [Round "9"] [White "Patrick Cook"] [Black "Michael Leckie"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1541"] [BlackElo "1275"] [ECO "A81"] [Opening "Dutch: 2.g3 e6"] 1.d4 f5 2.g3 e6 3.Bg2 Nf6 4.Nf3 b6 5.Ne5 c6 6.c4 Bb7 7.Nc3 Bb4 8.Bd2 Bxc3 9.Bxc3 d6 10.Nf3 O-O 11.O-O Qc7 12.b3 Ne4 13.Bb2 Nd7 14.Rc1 c5 15.Qd3 Rad8 16.Nd2 Nxd2 17.Qxd2 Bxg2 18.Kxg2 Nf6 19.Qd3 f4 20.f3 {#d} 1/2-1/2
½-½
Jamie Brotheridge (1523) vs Kevin Perrin (1538)
1194430
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.06.13"] [Round "9"] [White "Jamie Brotheridge"] [Black "Kevin Perrin"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1523"] [BlackElo "1538"] [ECO "D02"] [Opening "Queen's Pawn: 2.Nf3 g6"] 1.d4 d5 2.Nf3 g6 3.b3 Bg7 4.Bb2 Nf6 5.e3 O-O 6.Be2 Nc6 7.Nbd2 Bf5 8.a3 Qd7 9.O-O Rfe8 10.c4 dxc4 11.Bxc4 Ne4? 12.Nxe4 $18 Bxe4 13.Bxf7+ Kxf7 14.Ng5+ Kg8 15.Nxe4 b6 16.b4 Qf5 17.Ng3 Qd7 18.Qc2 Rac8 19.Ne4 Nd8 20.Rad1 Rf8 21.f4 Qd5 22.Nc3 Qd7 23.Rf3 Nf7 24.Qb3 Kh8 25.Ne4 Qf5 26.Ng3 Qd7 27.d5 Rcd8? 28.Rff1? c6? 29.Bxg7+ Kxg7 30.dxc6 Qxc6 31.e4 Rxd1 $16 32.Rxd1 Nd6 33.Qe6 Rf7 34.f5 Qc2 35.f6+ Kg8? 36.Qd5 Ne8 37.Qd8 Kf8! 38.fxe7+ Rxe7 39.Qd4 Kg8 40.Qd8? Kf8 41.Rf1+ Rf7 42.Rxf7+ Kxf7 43.Qd7+ Kf8 $10 44.Qxa7 Qd1+ 45.Kf2 Qd4+ 46.Ke2 Qc4+ 47.Kf2 Qd4+ 48.Kf3 Qd3+ 49.Kf2 Qd4+ {#D} 1/2-1/2
½-½
Vipin Jyani (1429) vs Justin Goodison (1489)
1194440
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.06.13"] [Round "9"] [White "Vipin Jyani"] [Black "Justin Goodison"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1429"] [BlackElo "1489"] [ECO "E10"] [Opening "Neo-Indian: 3.Nf3"] 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.g3 c5 5.Nc3 Nc6 6.cxd5 exd5 7.Bg2 h6 8.O-O Bf5 9.Nh4 Be6 10.Nf3 Be7 11.Re1 O-O 12.Na4 b6 13.Bf4 Rc8 14.Rc1 c4 15.Nc3 Re8 16.e4 dxe4 17.Nxe4 Nxe4 18.Rxe4 Bd5 19.Re1 Bxf3 20.Qxf3 Qxd4 21.Bh3 Bb4 22.Rxe8+ Rxe8 23.Qxc6 Re2 24.Qf3 Rxb2 25.Be3 Qd6 26.Rxc4 Rxa2 27.Rc8+ Kh7 28.Qxf7 {#r} 1-0
1-0
Mahar, Declan (1512) vs Stickland, Peter (1509)
1194442
[Event "BCCCA"] [Site "BCC"] [Date "2024.06.13"] [Round "9"] [White "Mahar, Declan"] [Black "Stickland, Peter"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1512"] [BlackElo "1509"] [ECO "A11"] [Opening "English: Caro-Kann Defence"] 1.c4 c6 2.d4 d5 3.Nc3 Nf6 4.h3 e6 5.Nf3 Nbd7 6.Bg5 h6 7.Bh4 Be7 8.Bg3 dxc4 9.e4 Bb4 10.Qc2 b5 11.Be2 O-O 12.O-O a6 13.Rfd1 Nb6 14.Bh4 Be7 15.Ne5 Bb7 16.Bg3 Nbd7 17.Nf3 Qc8 18.Bh4 Re8 {#d} 1/2-1/2
½-½
Smith. Declan (1757) vs Watson, James (1964)
1194446
[Event "BCCC2024"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.05.30"] [Round "7"] [White "Smith. Declan"] [Black "Watson, James"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1757"] [BlackElo "1964"] [ECO "B24"] [Opening "Sicilian: Closed, 3.g3 g6"] 1.e4 c5 2.Nc3 Nc6 3.g3 g6 4.Bg2 Bg7 5.d3 Nf6 6.f4 O-O 7.Nf3 d6 8.O-O Rb8 9.h3 b5 10.g4 Nd7 11.Ne2 Nb6 12.f5 d5 13.Bf4 dxe4 14.dxe4 Rb7 15.Qc1 Nc4 16.c3 N4e5 17.Rd1 Nd3 18.Qe3 c4 19.Ne1 Rd7 20.Nxd3 cxd3 21.Nc1 b4 22.Rxd3 bxc3 23.bxc3 Rxd3 24.Qxd3 Qxd3 25.Nxd3 Bxc3 26.Rc1 Bd4+ 27.Kh2 Ba6 28.Rxc6 Bxd3 29.Rc7 Bb1 30.a4 e6 31.f6 g5 32.Bd6 h6 33.Rc4 Bxf6 34.Bxf8 Kxf8 35.Kg3 Ba2 36.Rb4 Bc3 37.Rb7 a5 38.Bf1 Bb4 39.Kf3 Kg7 40.Ke3 Bb1 41.Bd3 Bc5+ 42.Ke2 Bxd3+ 43.Kxd3 Bf2 44.Rb5 Be1 45.Kc4 Kg6 46.Rb1 Bd2 47.Kd3 Bf4 48.Rb7 Kf6 49.Ra7 {#r} 1-0
1-0
Watson, James (1964) vs Mahar, Declan (1253)
1194447
[Event "BCCC2024"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.06.06"] [Round "8"] [White "Watson, James"] [Black "Mahar, Declan"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1964"] [BlackElo "1253"] [ECO "A40"] [Opening "Queen's Pawn: Modern"] 1.d4 g6 2.c4 Bg7 3.Nc3 d6 4.e4 Nd7 5.Nf3 b6 6.Be3 Bb7 7.Be2 h6 8.O-O e6 9.Qd2 Ngf6 10.d5 e5 11.Ne1 Qe7 12.f3 Qf8 13.Nb5 Kd8 14.Rc1 a6 15.Nc3 Ne8 16.b4 a5 17.a3 g5 18.Nd3 Ba6 19.Nb2 axb4 20.axb4 Bb7 21.Ra1 Rxa1 22.Rxa1 Ke7 23.Ra7 Bc8 24.Nb5 f5 25.Nxc7 Nxc7 26.Rxc7 Kd8 27.Ra7 f4 28.Bf2 Ke8 29.Na4 Kf7 30.Nxb6 Qd8 31.c5 Kg8 32.Ra8 Nxb6 33.cxb6 Qd7 {Black offers a draw} 34.Ba6 Kh7 35.Ra7 Qd8 36.b7 Bxb7 37.Bxb7 Qe7 38.Bc8 Qe8 39.Bf5+ Kg8 40.Rc7 Bf6 41.Be6+ {#r} 1-0
1-0
Marko, Paul (1388) vs Watson, James (1964)
1194448
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.06.13"] [Round "9"] [White "Marko, Paul"] [Black "Watson, James"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1388"] [BlackElo "1964"] [ECO "B31"] [Opening "Sicilian: Rossolimo, 3...g6 4.Bxc6"] 1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 g6 4.Bxc6 dxc6 5.O-O Bg7 6.d3 Qc7 7.h3 b6 8.Qe2 e5 9.Nbd2 Nf6 10.Nc4 Nd7 11.Bg5 Nf8 12.Qd2 h6 13.Bh4 Ba6 14.b3 Ne6 15.Bg3 Bxc4 16.bxc4 Nf4 17.a4 O-O 18.Rae1 Rae8 19.Nh2 f5 20.f3 Nh5 21.Bf2 Kh7 22.exf5 gxf5 23.Rb1 Rg8 24.Rfe1 e4 25.a5 Nf4 26.axb6 axb6 27.Kh1 Nxg2 28.fxe4 Nxe1 29.Rxe1 Be5 30.Bg1 Qg7 31.exf5 Bc3 {#R} 0-1
0-1
Peter Stickland (1509) vs Hubo (Andrew) Liu (1685)
1194449
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.06.15"] [Round "7"] [White "Peter Stickland"] [Black "Hubo (Andrew) Liu"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1509"] [BlackElo "1685"] [ECO "B13"] [Opening "Caro-Kann: Panov-Botvinnik Attack"] 1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4 Nf6 5.Nc3 g6 6.Qb3 Bg7 7.cxd5 O-O 8.Nge2 Nbd7 9.g3 Nb6 10.Bg2 a5 11.a4 Qd6 12.O-O Rd8 13.Nf4 g5?? (13...Qb4 14.Qd1 Bg4 15.f3 Bf5 16.g4 Bd7 {or Bc8! a crazy line from the computer}) 14.Nfe2 Nfxd5 15.Nxd5 Nxd5 16.Bxg5 Be6 17.Qd1 h6 18.Be3 Qb4 19.Qd2 Bg4 20.Bxd5 Qxd2 21.Bxd2 Bxe2 22.Rfe1 Rxd5 23.Rxe2 Bxd4? {forgot about h6} (23...Rxd4 24.Bc3 Rd7) 24.Bxh6 e6 25.Be3 Bf6 26.Rc1 Rad8 27.Rc7 R8d7? (27...b5!) 28.Rxd7 Rxd7 29.Bb6 {draw from white was offered} Rd1+ 30.Kg2 Ra1? (30...Rd6 31.Bxa5 Ra6) 31.Bxa5? (31.b3) 31...Rxa4 32.b4 Bd4 33.Re4 e5 34.Bc7 Ra2? (34...f6) 35.Bxe5 Bxf2 36.Rg4+ Kf8 37.Bd6+ Ke8 38.Kh3? (38.Kf1) 38...Bg1! 39.Re4+ Kd7 40.Bc5 f5 41.Re7+ Kd8 42.Bxg1?? (42.Kh4!) 42...Kxe7 43.Kh4 Rg2 {#R} 0-1
0-1
Patrick Cook (1541) vs Declan Smith (1757)
1194452
[Event "BCCCA"] [Site "Public Library"] [Date "2024.06.15"] [Round "2"] [White "Patrick Cook"] [Black "Declan Smith"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1541"] [BlackElo "1757"] [ECO "E38"] [Opening "Nimzo-Indian: Classical, 4...c5"] 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qc2 c5 5.dxc5 O-O 6.Nf3 Na6 7.a3 Bxc3+ 8.Qxc3 Nxc5 9.Bg5 Nce4 10.Bxf6 Nxf6 11.e3 b6 12.Be2 Qc7 13.O-O Bb7 14.Rac1 Rac8 15.Rfd1 Rfd8 16.h3 d6 17.Kf1 Ne4 18.Qc2 f5 19.Nd4 Qf7 20.Bf3 e5 21.Nxf5? {(BvR) A mistake (~-2)} Qxf5 22.Bg4 Qf6 23.Bxc8 Rxc8 24.Kg1 Rf8 25.f3 Ng3 26.e4 Nh5 27.Qd2 Nf4 28.Rc2 Rd8 29.b4 Ne6 30.Qe3 Nd4 31.Rc3 Rc8 32.Rdc1 Qe7 33.b5 Rf8 34.Rd1 Qf6 35.Rd2 Bc8 36.Kh2 Qf4+ 37.Qxf4 Rxf4 38.Rf2 Be6 39.Rb2 Rf8 40.a4 Rc8 41.Rb4 Kf7 42.g3 Ke7 43.Kg2 Bf7 44.Kf2 Ne6 45.h4 Nc5 46.Ke3 Nb7 47.Kd3 Na5 48.Rc2 Be6 49.Rc3 Kd7 50.Rc2 Kc7 51.Rc3 {White offered a draw...(P.C.)} Kb7 52.Rc2 a6 53.Rc3 axb5 54.axb5 Rf8 55.Ke3 Kc7 56.Rc2 Ra8 57.Ra4 Ra7 58.Rc3 Kb8 59.Kd3 Kc7 60.Rc2 Kd7 61.Rc3 Ke7 62.Rc2 Kf6 63.g4 Rc7 64.Rc3 Kg6 65.Rb4 Rf7 66.h5+ Kg5 67.Ke3 Rc7 68.Kd3 Kf4 69.Kd2 Rxc4 {Here, the game was adjourned! (P.C.)} 70.Rbxc4 {The "sealed" move...(P.C.)} Bxc4 71.Ke1 Kg3 72.Kd2 Kf2 73.Ra3 Bxb5 74.Rc3 Bc4 {#R} 0-1
0-1
Goodison. Justin (1732) vs Smith, Declan (1824)
1194494
[Event "BCCCA"] [Site "Ballarat Library"] [Date "2024.06.15"] [Round "6"] [White "Goodison. Justin"] [Black "Smith, Declan"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1732"] [BlackElo "1824"] [ECO "B43"] [Opening "Sicilian: Kan, 5.Nc3"] 1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 a6 5.Nc3 Qc7 6.Be3 Bb4 7.Ne2 Nf6 8.Qd3 Nc6 9.f4 d5 10.O-O-O dxe4 11.Nxe4 Nd5 12.c3 Be7 13.Bd2 b5 14.g3 Bb7 15.Bg2 Rd8 16.Qf3 Na5 17.Qg4 O-O 18.f5 exf5 19.Qxf5 Nc4 20.Ng5 Nf6 21.Bf4 Qc8 22.Qxc8 Bxc8 23.Nd4 Nh5 24.Nc6 Rxd1+ 25.Rxd1 Bc5 26.b4 Nxf4 27.gxf4 Be3+ 28.Kc2 Be6 29.Bh3 Re8 30.Rd8 Rxd8 31.Nxd8 Bd5 32.Bc8 Bxf4 33.Nh3 Bc7 34.Nb7 Bxh2 35.Nc5 a5 36.a4 axb4 37.axb5 Na3+ 38.Kd3 bxc3 {#R} 0-1
0-1
Justin Goodison (1489) vs Patrick Cook (1541)
1194503
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.06.20"] [Round "10"] [White "Justin Goodison"] [Black "Patrick Cook"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1489"] [BlackElo "1541"] [ECO "C01"] [Opening "French: Exchange, 4.Bd3 Bd6"] 1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5 4.Bd3 Bd6 5.Nf3 Bg4 6.c3 Nf6 7.Bg5 Qe7+ 8.Be3 O-O 9.O-O c6 10.Re1 Qc7 11.h3 Bh5 12.Nbd2 Nbd7 13.Qc2 Bg6 14.Bg5 Bxd3 15.Qxd3 Rfe8 16.Qf5 h6 17.Be3 Re7 18.Qd3 Rae8 19.b3 Ne4 20.c4 Ndf6 {#d} 1/2-1/2
½-½
Michael Leckie (1275) vs Jamie Brotheridge (1523)
1194504
[Event "BCCCA2024"] [Site "BMI"] [Date "2024.06.20"] [Round "10"] [White "Michael Leckie"] [Black "Jamie Brotheridge"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1275"] [BlackElo "1523"] [ECO "B03"] [Opening "Alekhine: 4.c4 Nb6"] 1.e4 Nf6 2.e5 Nd5 3.d4 d6 4.c4 Nb6 5.exd6 exd6 6.Nf3 Be7 7.Be2 Nc6 8.O-O O-O 9.Be3 Bf5 10.a3 Bf6 11.Nc3 d5 12.c5 Nc8 13.b4 N8e7 14.Bg5 Ng6 15.Bxf6 gxf6 16.Qd2 Re8 17.Rfe1 Qd7 18.Nd1 Kh8 19.Ne3 Be6 20.Bd1 Rg8 21.Nf1 Nce7 22.Ng3 Nf5 23.Nh5 Qd8 24.Nf4 Nxf4 25.Qxf4 c6 26.Bc2 Qb8 27.Qxb8 Raxb8 28.Bxf5 Bxf5 29.Re7 Be6 30.a4 Rgd8 {#d} 1/2-1/2
½-½
Stickland, Peter (1509) vs Marko, Paul (1602)
1194514
[Event "BCCCA"] [Site "BCC"] [Date "2024.06.20"] [Round "10"] [White "Stickland, Peter"] [Black "Marko, Paul"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1509"] [BlackElo "1602"] [ECO "C41"] [Opening "Philidor: 3.d4"] 1.e4 e5 2.Nf3 d6 3.d4 f6 4.dxe5 fxe5 5.Bc4 Be7 6.Qd5 Nf6 7.Qf7+ Kd7 8.Qe6+ Kc6 9.Bd5+ Kb6 10.Be3+ c5 11.Bxc5+ Kxc5 12.b4+ Kb6 13.Qf7 Qf8 14.Nbd2 Qxf7 15.Bxf7 Bg4 16.Nc4+ Kc7 17.Nfd2 Nc6 18.c3 Nd8 19.Bd5 Nxd5 20.exd5 Bg5 21.Ne4 Bh6 22.Nexd6 a6 23.a4 Bh5 24.f3 Nf7 25.Ne4 b5 26.axb5 axb5 27.Na5 Nd6 28.Nxd6 Kxd6 29.Rd1 Be3 30.Nb7+ Kc7 31.Nc5 Bxc5 32.bxc5 Bf7 33.Kf2 Ra2+ 34.Kg3 Rd8 35.d6+ Kc6 36.Rhe1 Kxc5 37.Rxe5+ Kc6 38.Re7 Rd7 39.Kh3 Rxe7 40.dxe7 Re2 41.Rd8 Rxe7 42.Rc8+ Kb7 43.Rc5 Kb6 44.Rg5 g6 45.Kg3 Rc7 46.h4 Rxc3 47.Re5 b4 48.Re2 b3 49.Kh3 h5 50.Re1 b2 51.Rb1 Rb3 52.Kg3 Be6 {#R} 0-1
0-1
Jamie Brotheridge (1523) vs Justin Goodison (1489)
1194784
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.06.27"] [Round "10"] [White "Jamie Brotheridge"] [Black "Justin Goodison"] [Result "1/2-1/2"] [WhiteElo "1523"] [BlackElo "1489"] [ECO "A45"] [Opening "Indian: 2.g3"] 1.d4 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 Bf5 4.Nf3 h6 5.Nc3 e6 6.Bf4 c5 7.O-O Nc6 8.Bc1 a6 9.a3 Bd6 10.e3 O-O 11.b3 Rc8 12.dxc5 Bxc5 13.Bb2 Re8 14.Rc1 b5 15.Ne2 e5 16.c4 bxc4 17.bxc4 Bb6 18.cxd5 Nxd5 19.Nxe5 Nxe5 20.Qxd5 Qxd5 21.Bxd5 Rcd8 22.Bxe5 Rxe5 23.Bg2 Bd3 24.Rfe1 Ba5 25.Nc3 {#d} 1/2-1/2
½-½
Kevin Perrin (1538) vs Michael Leckie (1275)
1194785
[Event "BCCCA 2024"] [Site "BMI"] [Date "2024.06.27"] [Round "11"] [White "Kevin Perrin"] [Black "Michael Leckie"] [Result "1-0"] [WhiteElo "1538"] [BlackElo "1275"] [ECO "B53"] [Opening "Sicilian: 2...d6 3.d4 cxd4"] 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.c3 Nf6 5.Qxd4 a6 6.Nbd2 Nc6 7.Qe3 e5 8.h3 h6 9.Be2 Be7 10.O-O O-O 11.Nc4 Nd7 12.Rd1 Qc7 13.a4 Nc5 14.b4 Ne6 15.Nb6 Rb8 16.Nd5 Qd8 17.b5 Na5 18.Ba3 Nb3 19.Rab1 Nec5 20.Rxb3 Nxb3 21.Nxe7+ Qxe7 22.Bxd6 {#r} 1-0
1-0
Patrick Cook (1541) vs James Watson (1964)
1194786
[Event "BCCCA"] [Site "Mechanics Institute"] [Date "2024.06.27"] [Round "11"] [White "Patrick Cook"] [Black "James Watson"] [Result "0-1"] [WhiteElo "1541"] [BlackElo "1964"] [ECO "A58"] [Opening "Benko Gambit: 5.bxa6"] 1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6 5.bxa6 Bxa6 6.Nc3 g6 7.g3 Bg7 8.Bg2 d6 9.Nf3 O-O 10.O-O Nbd7 11.Re1 Qb6 12.e4 Ng4 13.h3 Nge5 14.Nxe5 Nxe5 15.Qc2 Rfb8 16.Kh2 Nd3 17.Rd1 Nxc1 18.Raxc1 Qxb2 19.Rd2 Qa3 20.Nb1 Qa5 21.Qd1 Bb5 22.f4 Bd7 23.Qe2 Bb5 24.Qd1 Bd7 25.Qe2 Rb4 26.e5 Rab8 27.Nc3 dxe5 28.fxe5 Bh6 29.e6 Bxd2 30.exf7+ Kxf7 31.Qxd2 Rb2 32.Qf4+ Kg8 33.d6 Bc6 34.Qc4+ Kg7 35.Nd5 Rxg2+ 36.Kxg2 Qd2+ 37.Kg1 Bxd5 38.Qc3+ Qxc3 39.Rxc3 exd6 40.Rd3 Bxa2 41.Rxd6 Rc8 {#R} 0-1
0-1
Jyani, Vipin vs Watson, James
1194938
[Event "BCCC2024"] [Site "BMI"] [Date "2024.06.29"] [Round "10"] [White "Jyani, Vipin"] [Black "Watson, James"] [Result "0-1"] [ECO "A57"] [Opening "Benko Gambit"] 1.d4 Nf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.e3 g6 5.Nf3 Bg7 6.Be2 bxc4 7.O-O O-O 8.Nc3 Ba6 9.e4 d6 10.Re1 Nfd7 11.Bf4 Nb6 12.a4 N6d7 13.Qc2 Qa5 14.Bd2 Ne5 15.Nxe5 Bxe5 16.Rab1 Qc7 17.Nd1 Nd7 18.Bxc4 Bxc4 19.Qxc4 Rfb8 20.a5 Bg7 21.Bc3 Bxc3 22.Qxc3 Rb4 23.Ra1 Rab8 24.f3 c4 25.Ne3 Qc5 26.Ra3 Rxb2 27.Kf1 R8b3 28.Rxb3 Rxb3 29.Qc1 Ne5 30.Re2 Nd3 31.Qc2 Qb4 32.g3 Rb1+ 33.Nd1 Rc1 34.Qd2 Qb1 {#R} 0-1
0-1
Loading embedded game viewer...