You are viewing a shared microbase, sign up now for a free account to make your own microbases, and store, copy, analyse and share games.
#WhiteRatingBlackRatingResultMovesECOTournamentDate
838KramerVan Doesburg½-½27 ≣C67Hilversum
847KramerPadevsky½-½43 ≣A05Munich
622KramerEuwe0-154 ≣E46Baarn
944Van den BoschKramer0-124 ≣A48Leeuwarden
664DijkstraKramer0-136 ≣D31Leeuwarden
582BogolyubovKramer0-129 ≣D00Travemunde
899JamsaratKramer0-140 ≣B33Moscow
521RossolimoKramer0-113 ≣Beverwijk
718KramerEkstrom0-138 ≣D17Zaandam
940KramerO'Kelly0-18 ≣Beverwijk
741BouttevilleKramer0-138 ≣A15Moscow
592KramerPalomaa1-050 ≣A53Beverwijk
795KramerJaasma1-08 ≣Leuwarden
188EuweKramer1-035 ≣E33Holland Championship
662KramerFichtl1-028 ≣D55Vimperk
697KramerSchumacher1-031 ≣A00Vevey
726KramerBusek1-049 ≣D11Vienna
763KramerPloegh1-06 ≣Leuwarden
704KramerVan der Tol1-043 ≣A13?
790KramerKingma1-025 ≣A00Corr
817KramerSoultanbeieff1-025 ≣A30Terwinselen
749SundenbergKramer1-037 ≣A46Goteburg
525HenneberkeKramer1-09 ≣Baarn
617KramerKoomen1-035 ≣D31Soest
843KramerWaling1-06 ≣Leeuwarden
665KramerVan Scheltinga1-041 ≣D37Beverwijk
513PilnikKramer1-014 ≣Amsterdam
535KramerThomas1-038 ≣E00Utrecht
587EuweKramer1-026 ≣C70?