You are viewing a shared microbase, sign up now for a free account to make your own microbases, and store, copy, analyse and share games.
#WhiteRatingBlackRatingResultMovesECOTournamentDate
72AlexandrovAlekhine0-120 ≣C41Correspondence
73VygodchikovAlekhine0-132 ≣C70Correspondence
78PotemkinAlekhine0-119 ≣B20St. Petersburg
80RodzynskiAlekhine0-115 ≣C50Paris
83AlekhineFahrni1-023 ≣C13Mannheim
84Von FreymannAlekhine0-124 ≣D02St. Petersburg
85GrigoriyevAlekhine0-125 ≣C12Moscow
91AlekhineBogoljubow1-030 ≣A46Triberg
92AlekhineBogoljubow1-030 ≣A46Budapest
93AlekhineSterk1-030 ≣D02Budapest
94AlekhineVon Balla1-023 ≣D02Budapest
97KmochAlekhine0-120 ≣A46Vienna
98AlekhineKoenig1-024 ≣A50Vienna
99AlekhineSaemisch1-020 ≣B32Vienna
100AlekhineHromadka1-035 ≣D02Bad Pistyan
101JohnerAlekhine0-127 ≣A46Bad Pistyan
103AlekhineSaemisch1-020 ≣B30Berlin
104AlekhineMaroczy1-022 ≣E10Carlsbad
108AlekhineLasker0-136 ≣D30New York
115TakacsAlekhine0-119 ≣A05Kecskemet
129AlekhineNimzowitsch1-019 ≣C15Bled
130AlekhineLukowski1-012 ≣C25Soviet Union
131AlekhineSultan Khan1-034 ≣B13Bern
134AlekhineBogoljubow1-061 ≣D10World Championship
135AlekhineLasker1-026 ≣D37Zurich
140AlekhineStrazdins1-014 ≣B10Soviet Union
142WinterAlekhine0-139 ≣A40Nottingham
149AlekhineReshevsky1-037 ≣B02Kemeri
151AlekhineBruse1-012 ≣B10Plimont 1938
152AlekhineVan Mindeno1-019 ≣C62Holland
153AlekhineBook1-029 ≣D26Margate
154AlekhineCapablanca1-035 ≣C05AVRO
164KubanekAlekhine0-114 ≣C70Prague
512AlekhineJunge1-029 ≣C70Crakow
534AlekhineColle1-058 ≣D07Baden-Baden
537SelesnievAlekhine0-155 ≣Triberg
543CapablancaAlekhine1-042 ≣A47Buenos
556FineAlekhine1-046 ≣C70AVRO
563TarraschAlekhine0-129 ≣C53Baden Baden
585DavidsonAlekhine0-135 ≣D11Semmering
602AlekhineMikenas1-045 ≣B06Folkestone
636AlekhineMarshall1-030 ≣D06Baden-Baden
641AlekhineKeres1-057 ≣C7005
670AlekhineNimzowitsch1-030 ≣C17San Remo
672AlekhineCapablanca1-041 ≣E00Buenos Aires WCh ...
683AlekhineRoselli1-03 ≣Zurich
687AlekhineBogolyubov1-013 ≣Nottingham
725AlekhineKeres1-057 ≣C7005
753AlekhineWest1-030 ≣E10Portsmouth/Souths...
762AlekhineFeldt1-018 ≣C11Tarnopol
779AlekhineSterk1-08 ≣Budapest
810PircAlekhine0-127 ≣D32Bled
825LaskerAlekhine1-035 ≣D08St Petersburg (12)
837AlekhineEuwe0-160 ≣C49Amsterdam
846AlekhineReti½-½61 ≣C70Vienna (01)
860ThomasAlekhine0-153 ≣B02Baden Baden
861RubinsteinAlekhine0-135 ≣A46Dresden (06)
862AlekhineCastillo1-067 ≣A44Buenos Aires
869FineAlekhine1-046 ≣C70AVRO
911AlekhineFlohr1-028 ≣D05Berne
912EuweAlekhine1-023 ≣Zurich
919AlekhineMarshall1-055 ≣C42St Petersburg
951AlekhineReshevsky1-039 ≣B02Kemeri
954BogolyubovAlekhine1-046 ≣B15Salzburg
963AlekhineEuwe½-½50 ≣B03NED Wch-m (29)
964FineAlekhine1-060 ≣A40Margate